• BİLİM

  İnsan oğlunun bitmek tükenmek bilmeyen merakı bir çok alanda her geçen gün yeni bir bilginin üretimine ve teknolojide birçok yeniliklere neden olmaktadır. Bu çalışmaların belirli alanlarda sistematik bir şekilde yapılmasına ve objektif gerçekliği yansıtmaya çalışmasına bilim denilmektedir. Bilim, hem bilimsel yöntemlere dayanarak bilgiyi kullanmaya, hem de yeni bilgiler elde etmeye yardımcı olur. Bu nedenle, her bilimsel bilgi, kendinden sonraki bilgilerin doğuşunun göstergesidir. Toplumların ilerlemesi için bilim bir şart, bu bilimsel bilgiyi nasıl elde edebileceğini ve kullanabileceğini bilen bireyler yetiştirmek ise sürdürülebilirlik için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, ülkelerin gelişmişlik seviyelerini belirlediği günümüzde, öğrencileri, bilime, matematiğe ve teknolojiye yönlendirmek amacıyla eğitimde yeni bir yaklaşıma doğru yönelmeler başlamıştır.

  Bu sebeple Zafer Koleji olarak, öğrencilerimizi bu hızlı değişimlere uyum sağlayabilmek için gerekli niteliklerle donatılmış bireyler olarak yetiştirmek amacındayız. Nitelikli bireyler yetiştirebilmek adına öğrencilerimizin aktif olduğu, zengin uygulama laboratuvar olanaklarıyla, pek çok beceriyi kazanmalarına fırsatlar sağlıyoruz. Bu öğrenme stratejisiyle, öğrencilerin anlamakta güçlük çekebildikleri kavramları kavratmak ve somutlaştırmak mümkün olmakta, öğrenci birebir öğrenme faaliyetlerine katıldığından bilgilerin kavranması ve kalıcılığının sağlanması gerçekleştirilmektedir.

  Laboratuvarda gerçekleştirilen uygulamalı bilim eğitimlerinin pek çok yararı vardır. Bu yararları genel olarak söyle sıralayabiliriz;

  - Öğrenciler bilimle ilgili doğrudan ilk elden deneyim kazanabilirler,

  - Öğrenciler problemlere bağlı hipotezler kurarak test edebilirler,

  - Öğrenciler problemleri tartışabilirler ve bilimin araştırmaya dayalı doğasını anlayabilirler,

  - Öğrenciler birlikte çalışmalar yapabildikleri sosyal ortamlar sağlayabilirler,

  - Öğrenciler bilimsel beceriler kazanabilirler,

  - Öğrenciler eleştirel düşünme becerileri kazanabilirler (Blosser, 1983; Lunetta ve Hofstein, 1991; Wilson ve Stensvold, 1991; Lawson, 1992; Seago, 1992; Deutch, 1994; Lazarowitz ve Tamir, 1994; Jovanic ve King, 1998).

  Bu eğitim yaklaşımından yola çıkan Zafer Koleji kapsamında , biyoloji, fizik, kimya, robotiks, Ar-Ge ve 3D video laboratuvarları toplam 300m2 ‘ lik bir alanda üst düzey donanımı ve dizaynı ile çağın gereksinimlerine uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.

  Laboratuvarlarımız 31 öğrenci kapasiteli olup son derece uygun mevcut altyapısı ve öğretmenlerimizin bilgi birikimi ile birçok deney ve araştırma projeleri yapabilecek durumdadır.

  Biyoloji laboratuvarında; ışık mikroskobu, stereomikroskop, magnetik karıştırıcı, santrifüj, inkübatör, pH metre, spektrofotometre, saf su cihazı, mikropipetler, otoklav, videofleks mikroskop bulunmaktadır.

  Kimya laboratuvarında, rotary evaporator sistemi, hassas terazi, soxhelet cihazı, vakum pompası, kolorimetre, güç kaynak, viscometer bulunmaktadır.

  Fizik laboratuvarında dinamik ve kinematik uygulamaların yapılabilmesi için termal elektrik deney seti, arayüz sistemleri, basınç deney setleri, enerji sensörleri, plasma küresi, dinamik ölçüm sistemleri bulunmaktadır.

  3- Boyutlu Video Laboratuvarında konular 3 boyutlu videolar ile işlenmektedir. Fen ve matematik derslerinde bazı tanım ve terimlerin anlaşılabilmesi için 3 boyutlu görsellerden faydalanılmaktadır. Bu öğrencilerin derste ilgi ve konsantrasyonları azalmadan ders boyu sürmektedir. Bu şekilde anlama ve başarı yükselmektedir.

  Robotiks Labaratuvarında öğrencilerimiz burada takım halinde çalışarken düşünüyor, araştırıyor, tasarlıyor, programlıyor ve problemleri çözen robotlar üretiyor.

  Ar-Ge laboratuvarı ise öğrencilerimize bilgisayarlar ile çalışma ortamı sağlamak için düzenlenmiştir.

 • Yabancı Dil

  Zafer koleji öğretmenleri ve idarecileri küçük yaşta dil eğitiminin önemini bilir ve buna göre eğitim haritasını belirler. Buna bağlı olarak okulumuzda İngilizce öğretim programı ana okulundan başlayarak lise son sınıfa kadar günlük hayatın içine entegre edilir, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak dili etkin bir şekilde kullanmalarına olanak sağlanır. Zafer koleji en doğru yaklaşımın erken evrede yabancı dilin ana dille birlikte verilmesini desteklemektedir. Bu sayede çocuğun bilişsel gelişimine katkıda bulunulduğu gerçeği kaçınılmazdır. Ana dil edinimi süresince öğrenilen yabancı dil çocuğun sadece hedef dil becerileri geliştirmesini sağlamakla kalmaz aynı zamanda ana dilindeki edinim sürecini de hızlandırır. Dil öğrenimini pekiştirmek amacıyla teknolojiden en etkin şekilde yararlanılmaktadır. Bilgisayar destekli akıllı tahtalarla zenginleştirilen dersler, öğrencilerin dil öğrenme motivasyonunu güçlendirirken, teknoloji kullanımıyla öğrencilerin kendi kendine öğrenme yeteneği de gelişmektedir. Yabancı dil, teorik gramer kuralları yığını olarak değil, yaşamın içinde anlam ve değerleri aktaran bir araç olarak öğretilmektedir.