KURUMSAL
OKULLAR

Zafer Anaokulu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir özel öğretim kurumu olarak 36-66 aylık çocuklara okul öncesi eğitim hizmeti vermektedir. Okulumuzda çocukların ilgi, ihtiyaç ve gelişim özellikleri önemsenmektedir. Çocuklarımıza modern çağın gereksinimlerine uygun nitelikte temel yaşamsal beceriler ile sonraki öğrenmeleri için temel olacak bilgi ve beceriler kazandırılmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, anaokulumuzda zengin fiziksel imkanlar ve alanında uzman eğitim kadrosu ile nitelikli ve dinamik bir eğitim yaklaşımı benimsenmekte ve çocuklarımızın ‘bugünü yaşayarak geleceğe hazırlanmaları’ fikrinden hareketle eğitim yapılmaktadır.

Okul öncesi eğitim, süreç olarak bireyin yaşam boyu edindiği bilgi ve becerilerin çok büyük bir bölümünün kazanıldığı ve sonraki yaşantısına temel olacak nitelikte çok yönlü gelişimsel kazanımlar edindiği kritik bir dönemi kapsar. 

Bu dönemde çocuklara sunulan nitelikli öğrenme ortamları, onların kendileriyle barışık, öz güven sahibi, motivasyonu yüksek, mutlu, amaçlı, istikrarlı, yaratıcı ve farklı düşünen, çözüm odaklı, uyumlu, kendine ve çevresine karşı farkındalık kazanmış, farklılıklara saygılı, doğaya ve yaşam haklarına duyarlı, temel insani ve toplumsal değerleri edinmiş, hedefleri olan, sağlıklı ve başarılı birer birey olarak yetişmeleri bakımından büyük önem taşır. 

Anaokulumuzda benimsenen eğitim modeli, Zafer Kolejine özgü olarak yapılandırılmıştır. Bu model, çocukların ilgi, ihtiyaç ve gelişimlerine yönelik olarak bilimsel veriler ışığında süzgeçten geçirilmiştir. Bilimin doğasına ve çağın gereksinimlerine uygun nitelikte, belirlenmiş eğitim hedeflerine etkili ve doğru yöntemlerle ulaşılması amaçlanarak çocuklarımıza nitelikli öğrenme ortamları sunacak şekilde tasarlanmıştır. 

Zafer Koleji, kendine özgü eğitim modeli ile çocuklarımızın gelişimlerini bire bir ve etkili biçimde destekler. Bu model ile onların dinamik toplumun bir parçası olacak şekilde üst düzey becerilerle donanmış, mutlu ve öz güvenli bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir. Bu nedenle anaokulumuzda okul öncesi eğitim, tüm dünyada uygulanan, birbirinden farklı yöntem ve içeriklerle High Scope, Montessori, Reggio Emilia, Waldorf gibi farklı eğitim yaklaşımlarına özgü program ilkeleri ile zenginleştirilmiştir. Anaokulumuzda eğitim; modern, gelişimsel, sorgulamaya ve problem çözmeye dayalı, yaparak-yaşayarak aktif öğrenmeyi benimseyen bütünleştirilmiş bir yapıda gerçekleştirilir. Bu yapı, çocuklarımızın ‘bugünü yaşayarak geleceğe hazırlanmaları’ fikrini yaşantı ve deneyimlere dönüştürecek içerik ve niteliğe sahiptir.

Bu amaçlar ve yaklaşım çerçevesinde okulumuzda, Türkçe-dil etkinlikleri, Yabancı dil etkinlikleri, Oyun etkinlikleri, Sanat etkinlikleri, Bilim etkinlikleri, Değer eğitimi etkinlikleri, Çevre eğitimi etkinlikleri, Hareket etkinlikleri, Okuma-yazma hazırlık etkinlikleri, Sinema-tiyatro etkinlikleri, Gezi-gözlem etkinlikleri, Sosyal sorumluluk projeleri, Müzik, görsel sanatlar, satranç, beden eğitimi, yaratıcı drama, bilgisayar, bale ve dans alan dersi etkinlikleri, Uzman katılımı etkinlikleri, Aile katılımı etkinlikleri düzenlenir.

 

DESTEK BİRİMLERİ

AR-GE BİRİMİ

Ölçme ve Değerlendirme Birimi, Zafer Koleji’nin vizyonu ve misyonu doğrultusunda eğitim programlarının etkililiğini artırabilmek için alınacak kararlara, veri toplamak amacıyla çalışmalar yürütür.

Zafer Koleji’nde öğrencilerin süreç içerisindeki gelişimleri ölçme araçlarıyla takip edilir. Ölçme uygulamaları sonrasında toplanan verilerle yapılan değerlendirme faaliyetleri ile sürecin nasıl devam etmesi gerektiği planlanır. Saptanan öğrenme eksikliklerinin giderilmesi için çalışmalar yapılır.

Öğrenciyi merkeze alan eğitim sürecinde, öğrenci başarısını belirlemek amacıyla açık uçlu, çoktan seçmeli, eşleştirmeli, boşluk doldurmalı, doğru-yanlış soru tiplerinin kullanıldığı sınavlar yapılır. Bu sınavların yanı sıra eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, analitik düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, araştırma yapma gibi üst düzey zihinsel becerilerin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde performans görevleri, projeler, portfolyo çalışmaları, dereceli puanlama anahtarları gibi farklı değerlendirme formları kullanılır.

EĞİTİM

SANAT VE SPOR

Sanat ve SoprÖlçme ve Değerlendirme Birimi, Zafer Koleji’nin vizyonu ve misyonu doğrultusunda eğitim programlarının etkililiğini artırabilmek için alınacak kararlara, veri toplamak amacıyla çalışmalar yürütür.

Zafer Koleji’nde öğrencilerin süreç içerisindeki gelişimleri ölçme araçlarıyla takip edilir. Ölçme uygulamaları sonrasında toplanan verilerle yapılan değerlendirme faaliyetleri ile sürecin nasıl devam etmesi gerektiği planlanır. Saptanan öğrenme eksikliklerinin giderilmesi için çalışmalar yapılır.

Öğrenciyi merkeze alan eğitim sürecinde, öğrenci başarısını belirlemek amacıyla açık uçlu, çoktan seçmeli, eşleştirmeli, boşluk doldurmalı, doğru-yanlış soru tiplerinin kullanıldığı sınavlar yapılır. Bu sınavların yanı sıra eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, analitik düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, araştırma yapma gibi üst düzey zihinsel becerilerin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde performans görevleri, projeler, portfolyo çalışmaları, dereceli puanlama anahtarları gibi farklı değerlendirme formları kullanılır.

KADRO

BİLİM KURULU

Zafer Koleji; Türkiye'nin en önemli ve en saygın üniversitelerinin öğretim kadrosu içerisinde yer alan akademisyenlerden oluşan Bilim Kurulu aracılığıyla, eğitim öğretim faaliyetlerini bilimin ışığında yürümektedir.
KAYIT

ZAFER KOLEJİ KAYIT İÇİN

Ölçme ve Değerlendirme Birimi, Zafer Koleji’nin vizyonu ve misyonu doğrultusunda eğitim programlarının etkililiğini artırabilmek için alınacak kararlara, veri toplamak amacıyla çalışmalar yürütür.
Ölçme ve Değerlendirme Birimi, Zafer Koleji’nin vizyonu ve misyonu doğrultusunda eğitim programlarının etkililiğini artırabilmek için alınacak kararlara, veri toplamak amacıyla çalışmalar yürütür.
KAYIT FORMU
İK

ZAFER KOLEJİ'NDE ÇALIŞMAK İÇİN

Ölçme ve Değerlendirme Birimi, Zafer Koleji’nin vizyonu ve misyonu doğrultusunda eğitim programlarının etkililiğini artırabilmek için alınacak kararlara, veri toplamak amacıyla çalışmalar yürütür.
Ölçme ve Değerlendirme Birimi, Zafer Koleji’nin vizyonu ve misyonu doğrultusunda eğitim programlarının etkililiğini artırabilmek için alınacak kararlara, veri toplamak amacıyla çalışmalar yürütür.
BAŞVURU FORMU
İLETİŞİM

Eskişehir Yolu, Mesa Koru - Bağlıca Kavşağı No: 461
Çayyolu/ ANKARA

444 5 512

info@zaferkoleji.com.tr
BİZE YAZIN
Adınız Soyadınız
Telefon
E-Posta
Şirket (Varsa)
Konu
Mesajiniz